Dane Audit Účtovníctvo 

Profil spoločnosti 


Vitajte na stránkach účtovnej a daňovej spoločnosti, ktorá Vám ponúka vedenie a kontrolu všetkých typov účtovníctva a to jak v našej kancelárii tak aj u klienta, prostredníctvom vzdialeného prístupu a ďalej služby v oblasti daní, daňových priznaní, personalistiky, výpočtu miezd, auditu a daňového poradenstva.
Kanceláriu máme v meste Topoľčany.

Uvedené služby naša spoločnosť poskytujeme od roku 1996. Služby sú poskytované prostredníctvom týmu kvalifikovaných účtovníčiek, ktoré pracujú pod dohľadom licencovaného daňového poradcu a audítora Ing.Miroslava Bobockého.

Naša spoločnosť ABM AUDIT s.r.o., je audítorskou spoločnosťou. Evidenčné číslo licencie spoločnosti, vydanej Slovenskou komorou audítorov, oprávňujúcou 
na výkon činnosti : 000242.


Subpages (1): referencie