Daňové poradenstvo

Komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a daňový audit.


 • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby.


 • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií.


 • Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta.


 • Daňové plánovanie.


 • Daňový audit – podrobná dokladová kontrola účtovníctva a vyčíslenie základu dane.


 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby,dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, atď


 • Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)


 • Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.


 • Služby v oblasti fúzií a akvizícií u domácich aj zahraničných klientov.


 • Vypracovanie kompletnej agendy pre vedenie daňových súdnych sporov.


 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov.


 • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám.