Ceník služieb

Cena služieb za spracovanie účtovnej evidencie je stanovená na základe časovej náročnosti spracovania účtovnej agendy. 
K vypracovaniu presnej cenovej ponuky je potrebné osobné stretnutie za účelom zistenia bližších informácii o spoločnosti 
resp. o živnostníkovi, aby sme mohli nadstaviť spracovanie na individuálne požiadavky.

Naše orientačné ceny sa odvíjajú od nasledujúcich skutočnosti a sú nasledovné : 

Živnostník :

Jednoduché účtovníctvo, neplatca DPH, rozsah do 50 dokladov mesačne :   Orientačná cena je od 50,- EUR/mesiac
Jednoduché účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 50 dokladov mesačne :       Orientačná cena je od 70,- EUR/mesiac


Malá spoločnosť : 

Podvojné účtovníctvo, neplatca DPH, rozsah do 50 dokladov mesačne : Orientačná cena je od 100,- EUR/mesiac
Podvojné účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 50 dokladov mesačne :  Orientačná cena je od 120,- EUR/mesiac


Stredná spoločnosť :

Podvojné účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 100 dokladov mesačne : Orientačná cena je od 130,- EUR/mesiac
Podvojné účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 200 dokladov mesačne : Orientačná cena je od 150,- EUR/mesiac
Podvojné účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 300 dokladov mesačne : Orientačná cena je od 170,- EUR/mesiac
Podvojné účtovníctvo, platca DPH, rozsah do 400 dokladov mesačne : Orientačná cena je od 200,- EUR/mesiac

Ak je rozsah účtovníctva nad 400 dokladov mesačne, tak cenu vieme stanoviť len na základe osobného stretnutia, z dôvodu že tu nevieme stanoviť odhadovanú cenu pretože tu má vplyv na cenu rôzne konkrétnejšie skutočnosti. Preto neváhajte a kontaktujte nás ohľadom vypracovania konkrétnej ponuky.


Všetky uvedené ceny zahŕňajú v sebe :
-daňové poradenstvo zdarma 
-komunikáciu s úradmi 
-zastupovanie počas výkonu kontroly 
-elektronickú komunikáciu so správcom dane
-spracovanie DPH priznania 
-spracovanie daňového priznania
-spracovanie účtovnej závierky vrátane jej uloženia do zbierky listín


Spracovanie mzdovej a personálnej agendy : 


Mesačné spracovanie mzdy jedného zamestnanca
- do 10 zamestnancov
7,00 €
Mesačné spracovanie mzdy jedného zamestnanca
- od 11 do 50 zamestnancov
6,50 €
Mesačné spracovanie mzdy jedného zamestnanca
- od 51 do 99 zamestnancov
5,50 €
Mesačné spracovanie mzdy jedného zamestnanca
- nad 100 zamestnancov
4,50 €


                                                                                                                                                    

Cena zahŕňa : 
 • Externé spracovanie miezd v našom mzdovom systéme

 • Spracovanie miezd pre TPP a dohôd na základe mesačných podkladov

 • Výpočet čistej mzdy, výpočet záloh a doplatkov na mzdy

 • Výpočet poistného a odvodov do fondov

 • Výpočet PN

 • Vyhotovenie výkazov pre poisťovne a daňový úrad

 • Vystavenie zápočtového listu

 • Ročné zúčtovanie dane pre zamestnancov

 • Ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní

 • Príprava a tlač výplatných pások

 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnanca

Všetky uvedené ceny sú uvedené bez DPH