Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme službu vedenie účtovníctva podľa platných slovenských predpisov. Vedenie účtovníctva vykonávame na základe zmluvy uzavretej s klientom. 
Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje. 
Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas Váše účtovné doklady.  Služba vedenie účtovníctva zahŕňa v sebe aj službu daňového poradcu, ktorý 
Vám bude k dispozícii za účelom zastupovania pri daňovej kontrole ako aj za účelom optimalizácie Vašich daňových odvodov v rámci zákonov platných v SR. 
Účtovníctvo poskytujeme na základe uzavretej zmluvy, na základe ktorej preberáme zodpovednosť za chyby, ktoré by sme Vám mohli spôsobiť vedením účtovníctva. 
Na tieto účeli má naša spoločnosť uzavreté poistenie. Účtovníctvo vedieme v software PROLUC. Účtovníctvo je možne viesť aj vo vašich priestoroch a na vašom počítači 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. V tomto prípade je možná napr. spolupráca spôsobom, že vy ako klient si môžete sám vystavovať a evidovať faktúry 
a naša účtovníčka sa pripojí do vašej firmy a doklady zaúčtuje. 

V rámci vedenia účtovníctva ponúkame tieto služby : 
-priebežná vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva 
-spracovanie a podanie priznania k DPH prípadne podanie súhrnného výkazu 
-nastavenie účtovných výstupov ( účtovných zostáv a reportov) podľa požiadaviek klienta
-priebežné účtovné a daňové poradenstvo
-vypracovanie daňového priznania vrátane príloh a jeho podanie na daňový úrad 
-zostavenie účtovných závierky podľa slovenských zákonov 
-zverejnenie účtovnej závierky v zbierke listín ( len pri právnických osobách)
-zastupovanie klienta pred správcom dane